Często zadawane pytania

Co to znaczy „Partner PayPal”? Co to jest Program partnerski PayPal? Jakie są warunki przystąpienia do Programu partnerskiego PayPal? Jakie są kryteria korzystania z przywilejów przysługujących uczestnikom programu? Czy udział w tym programie wymaga zawarcia umowy? Czy jeśli mam już podpisaną umowę z firmą PayPal, muszę mimo to zaakceptować warunki nowej umowy? Czy serwis PayPal oferuje wsparcie w zakresie integracji? Gdzie znajdę więcej informacji o programie?

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami.

 

Co to znaczy „Partner PayPal”?

Program partnerski PayPal obsługuje 2 różne typy partnerów: Partnerów ds. rozwiązań i Dostawców usług handlowych.

  • Partnerzy ds. rozwiązań – oferują płatności PayPal jako zintegrowany element swoich rozwiązań do obsługi handlu.
  • Dostawcy usług handlowych – korzystają ze swojej wiedzy technicznej i doświadczenia, by wdrażać płatności PayPal do przeznaczonych dla handlowców rozwiązań do obsługi handlu, niezależnie od tego, czy są integratorem systemu, agencją projektową czy firmą przygotowującą infrastrukturę dla handlu.
Do początku

Co to jest Program partnerski PayPal?

Program partnerski PayPal to bezpłatny program członkowski dostępny dla wszystkich partnerów, którzy obsługują handlowców korzystających z usług PayPal. Jego celem jest wzmacnianie relacji firmy PayPal z jej partnerami poprzez oferowanie odpowiednich korzyści.

Do początku

Jakie są warunki przystąpienia do Programu partnerskiego PayPal?

Jeśli masz już zintegrowane produkty PayPal w swoich rozwiązaniach do obsługi handlu elektronicznego, możesz przystąpić do Programu partnerskiego PayPal. Kliknij tutaj aby się zarejestrować.

Jeśli nie masz jeszcze zintegrowanych funkcji PayPal, możesz zapisać się do programu i skonfigurować rozwiązanie PayPal odpowiednie do Twoich potrzeb.

Po dokonaniu integracji możesz korzystać z narzędzi marketingowych, które ułatwią promowanie usług PayPal wśród nowych handlowców.

Do początku

Jakie są kryteria korzystania z przywilejów przysługujących uczestnikom programu?

Po przyjęciu do programu możesz korzystać z przywilejów dla partnerów na wybranym poziomie. Więcej informacji na temat wszystkich dostępnych dla Ciebie przywilejów możesz znaleźć w sekcji poświęconej przywilejom.

Do początku

Czy udział w tym programie wymaga zawarcia umowy?

Tak. Aby korzystać z przywilejów, należy przeczytać i zaakceptować umowę online. Musisz najpierw zarejestrować się w Programie partnerskim. Po tym, jak zarejestrujesz się w programie, firma PayPal wyśle do Ciebie wiadomość e-mail z prośbą o zaakceptowanie umowy online i formalne przystąpienie do Programu partnerskiego.

Do początku

Czy jeśli mam już podpisaną umowę z firmą PayPal, muszę mimo to zaakceptować warunki nowej umowy?

Tak. Jeśli chcesz korzystać z dodatkowych przywilejów dostępnych w Programie partnerskim, musisz zarejestrować się i zaakceptować warunki umowy. Więcej informacji na temat wpływu nowej umowy partnerskiej na istniejącą umowę z firmą PayPal można uzyskać kontaktując się z działem pomocy dla partnerów.

Do początku

Czy serwis PayPal oferuje wsparcie w zakresie integracji?

Serwis PayPal oferuje wsparcie w zakresie integracji po zaakceptowaniu zgłoszenia do Programu partnerskiego. Otrzymasz wówczas dostęp do wszystkich relewantnych materiałów pomocy.

Do początku